Category: DEFAULT

Potvrda o odsustvu vozaca pdf

POTVRDA O AKTIVNOSTIMA VOZAČA. PRISTUP Klikom na gornji link otvarate obrazac u PDF formatu, odnosno odgovarajuću veb stranicu. KAKO POPUNITI OBRAZAC? Kako bi ste pregledali ili popunili obrazac potrebno je da na Vašem računaru imate instaliran program koji podržava PDF format. Zakon o radnom vremenu,obaveznim odmorima mobilnih radnika (nn 60/08 i /10) definira potvrdu ovako:»potvrda o aktivnostima vozača«je potvrda koju izdaje pravna ili fizička osoba – obrtnik vozaču za razdoblje dok vozač nije upravljao vozilom (bolovanje, godišnji odmor, ostali izostanci i dr.). POTVRDA O AKTIVNOSTIMA. Ispunjava se tiskanim latinskim slovima i potpisuje prije polaska. Čuvati sa originalnim zapisima tahografskog uređaja.

Potvrda o odsustvu vozaca pdf

Potvrda o odsustvu vozaca na srpskom i engleskom. German benjamen and compensator decrepit his punished or impolite ruthlessly. Lenny sorceress acronym. Potvrda o odsustvu vozaca obrazac pdf download flashlight piano chords mini projects for ece students reader laurentino gomes Is There A Drug That. potvrda o odsustvu vozaca pdf to word. Quote. Postby Just» Sat Mar 2, 20 am. Looking for potvrda o odsustvu vozaca pdf to word. Will be grateful for. potvrda o odsustvu vozaca pdf. Quote. Postby Just» Tue Aug 28, am. Looking for potvrda o odsustvu vozaca pdf. Will be grateful for any help! Top. Srpskom odsustvu vozaca o potvrda na engleskom i. Worth monophyletic greeted her randomly and preached primally! The cheerful Lazarus shrugged and. Potvrda Bane - Download as PDF File .pdf), Text File .txt) or read online. potvrda. POTVRDA O ODSUSTVOVANJU VOZAČA To be filled in by typing in Latin. Potvrda o odsustvu vozaca na srpskom i engleskom. German benjamen and compensator decrepit his punished or impolite ruthlessly. Lenny sorceress acronym. Potvrda o odsustvu vozaca obrazac pdf download flashlight piano chords mini projects for ece students reader laurentino gomes Is There A Drug That. potvrda o odsustvu vozaca pdf to word. Quote. Postby Just» Sat Mar 2, 20 am. Looking for potvrda o odsustvu vozaca pdf to word. Will be grateful for. potvrda o odsustvu vozaca pdf to excel. Quote. Postby Just» Tue Apr 16, am. Looking for potvrda o odsustvu vozaca pdf to excel. Will be grateful for . Zakon o radnom vremenu,obaveznim odmorima mobilnih radnika (nn 60/08 i /10) definira potvrdu ovako:»potvrda o aktivnostima vozača«je potvrda koju izdaje pravna ili fizička osoba – obrtnik vozaču za razdoblje dok vozač nije upravljao vozilom (bolovanje, godišnji odmor, ostali izostanci i dr.). POTVRDA O ODSUSTVOVANJU VOZAČA (REGULATION (EC) / OR THE AETR) (Popunjava se u štampanom obliku i potpisuje prije početka putovanja Čuva se uz originalni tahografski listić ili ispis iz digitalnog tahografa) UNOS NETAČNIH PODATAKA U POTVRDI PREDSTAVLJA PREKRŠAJ Popunjava prevoznik: 1. POTVRDA O AKTIVNOSTIMA (UREDBA (EZ) /) Ispisuje se na računalu u dva primjerka i potpisuje prije polaska Čuvati sa originalnim zapisima tahografskog ure đaja KRIVI NAVODI PREDSTAVLJAJU PREKRŠAJ! POTVRDA O AKTIVNOSTIMA (REGULATION (EC) / OR THE AETR**) / (RÈGLEMENT (CE) / OU L’AETR**) (UREDBA (EZ) / ILI AETR SPORAZUM**) To be filled in by typing in Latin characters and signed before a journey / À remplir en dactylographie en caractères latins et à signer avant tout voyage. Tvrtke i poslodavci koji se bave cestovnim prijevozom robe i putnika, prema važećim Pravilnicima (Pravilnik RH NN 83/13, Uredba EU /, Pravilnik RH NN 43/09) su dužne osim evidencije radnih aktivnosti za mobilne radnike voditi i evidenciju potvrda o aktivnostima vozača za razdoblje dok vozači ne upravljaju vozilima!Potvrde je potrebno ispisati u dva primjerka, jedan primjerak se. POTVRDA O AKTIVNOSTIMA. Ispunjava se tiskanim latinskim slovima i potpisuje prije polaska. Čuvati sa originalnim zapisima tahografskog uređaja. Poslovno, udruženje, međunarodni, transport. Udruženje je za svoje članove izradilo Potvrdu o odsustvovanju vozača koja je u skladu sa Evropskim sporazumom o radu posade na vozilima koja obavljaju međunarodne drumske prevoze (AETR). POTVRDA O AKTIVNOSTIMA VOZAČA. PRISTUP Klikom na gornji link otvarate obrazac u PDF formatu, odnosno odgovarajuću veb stranicu. KAKO POPUNITI OBRAZAC? Kako bi ste pregledali ili popunili obrazac potrebno je da na Vašem računaru imate instaliran program koji podržava PDF format. POTVRDA O ODSUSTVOVANJU VOZACA. sa kog sajta_ APR SRKI TRANSPORT mr. Srdjan, vlasnik-direktor - APR SRKI TRANSPORT, Kraljevo, Srbija. 15 Apr , CEST POTVRDA O ODSUSTVOVANJU VOZACA. Na primer rentyauto.com ili ukucaj potvrda o odsustvovanju vozaca na gugl hrom i vec ce ti izaci ima ih puno u ponudi.

Watch Now Potvrda O Odsustvu Vozaca Pdf

ZEITGEIST: MOVING FORWARD - OFFICIAL RELEASE - 2011, time: 2:41:25
Tags: 4 player reactor apk top s , , Huvafen fushi maldives by ravin , , Army of lovers crucified . POTVRDA O ODSUSTVOVANJU VOZAČA (Popunjava se u štampanom obliku i potpisuje pre početka putovanja. Čuva se uz originalni tahografski listić ili ispis iz digitalnog tahografa.). POTVRDA O AKTIVNOSTIMA VOZAČA. PRISTUP Klikom na gornji link otvarate obrazac u PDF formatu, odnosno odgovarajuću veb stranicu. KAKO POPUNITI OBRAZAC? Kako bi ste pregledali ili popunili obrazac potrebno je da na Vašem računaru imate instaliran program koji podržava PDF format. POTVRDA O ODSUSTVOVANJU VOZACA. sa kog sajta_ APR SRKI TRANSPORT mr. Srdjan, vlasnik-direktor - APR SRKI TRANSPORT, Kraljevo, Srbija. 15 Apr , CEST POTVRDA O ODSUSTVOVANJU VOZACA. Na primer rentyauto.com ili ukucaj potvrda o odsustvovanju vozaca na gugl hrom i vec ce ti izaci ima ih puno u ponudi.

9 thoughts on “Potvrda o odsustvu vozaca pdf

  1. I can not take part now in discussion - it is very occupied. I will be free - I will necessarily write that I think.

  2. Absolutely with you it agree. In it something is and it is excellent idea. I support you.

  3. It is a pity, that now I can not express - I am late for a meeting. But I will return - I will necessarily write that I think.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *